Algemeen

Algemeen Reglement

  1. Roken binnen de sporthal is verboden. Er mag enkel buiten gerookt worden.

  2. Drugsgebruik: nultolerantie

  3. Alcoholgebruik onder de 16 jaar is niet toegelaten, evenmin als overmatig alcoholgebruik boven de 16 jaar.

  4. Bij kwetsuren en verzekeringsgevallen dient men steeds meteen contact op te nemen met de clubsecretaris Ilse van Ryckel secretaris@strombeekbeavers.be)

  5. Het is ten strengste verboden om foto's en/of video's te maken in de kleedkamers en/of douches

  6. De club publiceert wel regelmatig foto's van activiteiten op sociale media met als doel een positief imago uit te dragen. Indien u bezwaar hebt tegen het feit dat u of uw kind op deze foto's verschijnt, gelieve dit dan mee te delen, zodat we enigszins zo goed mogelijk rekening mee kunnen houden.

  7. Iedereen heeft zijn kwaliteiten, pestgedrag wordt niet getolereerd!

  8. Bij het niet naleven van het intern reglement staat het het bestuur steeds vrij om de nodige tuchtmaatregelen op te leggen. Vooreerst zullen dat altijd ‘positieve’ maatregelen zijn, zoals bijvoorbeeld het verplicht optreden als ‘clubscheidsrechter’ bij jeugdwedstrijden. Bij aanhoudend of excessief niet-tolereerbaar gedrag kan dit ook een schorsing of zelfs uitsluiting uit de club zijn.

  9. De betaling van het lidgeld impliceert de aanvaarding van het intern reglement.

  10. Bij vragen of problemen van welke aard dan ook,aarzel niet om contact op te nemen met de coach, de ploegafgevaardigde of eenieder van het bestuur.