Spelers

Intern Reglement voor Spelers

 1. Aanwezigheid op de trainingen is verplicht. Indien men niet kan aanwezig zijn (ziekte, blessure, familiale omstandigheden,…) licht men hierover zo spoedig mogelijk persoonlijk de coach in. Bij herhaaldelijke afwezigheid geldt het principe ‘niet trainen = niet spelen’.

 2. Iedereen zet zich steeds volledig in, zowel op training als op de wedstrijden.

 3. De trainingen starten op tijd. Alle spelers worden verwacht 10 minuten voor de training in basketkleding klaar te staan omde training aan te vatten.  Zonder geldig jaarlijks doktersattest én volledige betaling lidgeld is niemand verzekerd en kan men dus geen wedstrijden spelen en traint men op eigen risico.

 4. Voor thuiswedstrijden worden de spelers 1 uur voor de wedstrijd in de sporthal verwacht, zodat iedereen zich kan aankleden,de coach desgevallend nog wat richtlijnen kan meegeven en iedereen minstens een half uur kan opwarmen. Voor uitwedstrijden wordt met de coach een uur/plaats van afspraak vastgelegd. De verplaatsingen worden ‘in ploeg’ gedaan,rechtstreeks op verplaatsing gaan kan enkel per uitzondering en na akkoord van de trainer/coach.

 5. De trainer/coach leidt de trainingen/wedstrijden.De spelers respecteren hem, volgen zijn instructies op en hij heeft op die momenten het laatste woord. Vragen en meningsverschillen worden voor of na de training/wedstrijd besproken. Niemand verlaat de training/wedstrijd zonder de toestemming van trainer/coach.

 6. Iedereen speelt in principe in zijn eigen leeftijdscategorie.Kinderen kunnen gevraagd worden om desgevallend een wedstrijd mee te spelen ineen hogere categorie. Deze beslissing wordt enkel door de jeugdcoördinator in overleg met trainers en ouders genomen.

 7. Men gedraagt zich voor, tijdens na wedstrijden correct tegenover eenieder (scheids, tegenpartij, supporters, medespelers…) op en naast het basketveld. Agressief en uitdagend gedrag is volledig uit den boze en zal niet getolereerd worden. Iedereen zwijgt bij elke scheidsrechterlijke beslissing, zelfs al zou deze ‘onterecht’ zijn. Het heeft geen enkele zin de discussie aan te gaan, wel integendeel. Op lange termijn brengt zulks gedrag de goede naam van de gehele club in gevaar. Voor en na elke wedstrijd schud men vriendschappelijk de hand met tegenpartij, tafel en scheidsrechters.

 8. Alle tuchtmaatregelen en bondskosten gerelateerd aan ongeoorloofd gedrag van een speler zullen verhaald worden op de speler in kwestie. (zelfs als de speler volgens hemzelf niets gedaan heeft)

 9. Spelers die op de bank zitten blijven geconcentreerd de wedstrijd volgen, zijn steeds klaar om in te vallen enblijven continu hun ploegmaten positief aanmoedigen. (ook als spelers 5 fouten hebben)

 10. Vanaf U16 dient iedereen steeds zijn identiteitskaart mee te hebben. Zonder identiteitskaart krijgt de club een boete. Oftewel speelt de speler niet mee, of betaalt hij de boete :  5€ (jeugd) of 10€ (seniors).  Sinds seizoen 2019-2020 kan men ook éénmalig, aan het begin van het seizoen, de identiteitskaart laten inlezen en dan wordt deze opgeladen naar Basketbal Vlaanderen.  Zo kennen ze ten alle tijden je identiteit.

 11. Spelers die een blessure hebben vallen niet naast de ploeg. Zowel op training als op wedstrijden kunnen zij zich nuttig blijven maken voor de ploeg. (passen geven op training, de tafel doen,scouting,…)

 12. Alle spelers ruimen voor en na ELKE training/wedstrijd het gebruikte materiaal en de ballen op. Lege flesjes,blikjes en ander afval wordt in de vuilnisbak gesmeten (ook die van de tegenpartij bij wedstrijden). Zo starten de ploegen achter jullie ook met een proper terrein.

 13. De ploeg die de eerste wedstrijd van de dag op een veld speelt zet alles klaar (tafel, banken, stoelen, water, chrono,…),diegene die de laatste wedstrijd van de dag op een veld speelt ruimt alles op,meteen na de wedstrijd, vóór er een douche genomen wordt. Vanaf U10 neemt iedereen na training/match samen een douche. Dit is niet enkel belangrijk voor hygiëne, maar ook voor de teamspirit.

 14. De kleedkamers en sporthal worden netjes achtergelaten. Ook de cafetaria laat men steeds proper achter. Gebruikte bekers/glazen worden afgewassen en terug op hun plaats gezet. Blikjes gaan in de vuilnisbak, en lege flesjes in de daartoe voorziene bakken.

 15. Er is een beurtrol voor het wassen van de uitrustingen. Iedereen houdt zich daaraan.

 16. Seniorsploegen worden geacht op wedsstrijddagen enkele keren per seizoen de bar ‘open te houden’ en desgevallend clubscheidsrechters te leveren voor jeugdwedstrijden. De beurtrol wordt aan het begin van het seizoen bekend gemaakt, zodat elke ploeg zich hier tijdig voor kan organiseren.

 17. Alle ploegen dragen hun steentje bij op de door de club georganiseerde activiteiten. (spaghettifestijn, fuif,..)